Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás


Beiratkozás: a fenntartó dönt a beiratkozás idejéről.
Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló kártyája,
- gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya,
- nem magyar állampolgár esetén, regisztrációs kártya, útlevél.
A gyermek 2,5 éves korának betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, de maximum 7 éves koráig veheti igénybe az óvodai ellátást, amennyiben megbízhatóan ágy és szobatiszta.
A gyermek abban az évben, amelynek aug. 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában köteles óvodai foglalkozáson részt venni. (Nkt.8§).
A gyermekek csoportba történő beosztásáról az óvodavezető dönt, az óvodapedagógusok és a szülők véleménye alapján.
A köznevelésről szóló törvény 45. § módosított (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

Az óvodai beiratkozás ideje a 2022-2023-as nevelési évre: 2023. április végén várható
A pontos időpontról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.